Wydruki księgi podatkowej prowadzonej komputerowo

Zasady prowadzenia księgi podatkowej przy zastosowaniu technik informatycznych, tj. przy użyciu komputera, określa §31 rozporządzenia każda księgowa powinna poradzić sobie z tym bez problemu. Dodatkowo pomoze ci w wieli innych sprawach np. przy rejestracji nowej firmy.

Podstawowymi warunkami uznania księgi za prawidłową są:

1) pisemne określenie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, który jest wykorzystany do prowadzenia księgi,
2) korzystanie z programu komputerowego umożliwiającego natychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
3) przechowywanie zapisanych danych do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Zgodnie z rozporządzeniem podatnik prowadząc księgę przy użyciu programu komputerowego zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc.

Jeśli wydruk ten jest zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, to nie musimy już wpisywać do papierowej wersji księgi podsumowania wynikającego z tego wydruku. Mieszkańcom Zabrza polecamy biuro rachunkowe z Zabrza , jeśli jesteś z Łodzi to możesz sprawdzić księgowych w Łodzi.

Jednak w przypadku gdy program komputerowy nie zapewnia wydrukowania księgi według tego wzoru, należy prowadzić dodatkowo księgę w wersji papierowej.

W takim przypadku po zakończeniu miesiąca jesteśmy zobowiązani sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i sumy miesięczne wynikające z niego wpisać do odpowiednich kolumn zaprowadzonej księgi.

Podsumowując jeżeli księga podatkowa prowadzona komputerowo jest zgodna z rozporządzeniem czyli zapewnia sporządzenie wydruku zgodnego z jej wzorem i jednocześnie program, którego używamy , posiada określoną na piśmie szczegółową instrukcję obsługi, to nie występuje obowiązek prowadzenia księgi podatkowej w formie papierowej.

 

Artykuł napisany przez księgową z Katowic