Wydruki księgi podatkowej prowadzonej komputerowo?

Zasady prowadzenia księgi podatkowej przy zastosowaniu technik informatycznych, tj. przy użyciu komputera, określa §31 rozporządzenia każda księgowa powinna poradzić sobie z tym bez problemu. Dodatkowo pomoże ci w wielu innych obszarach np. przy rejestracji nowej firmy. To nie bez znaczenia jeżeli planujsze rozwój swojej firmy.

Podstawowymi warunkami uznania księgi za prawidłową są:

1) Pisemne określenie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego (aplikacji) , który jest wykorzystany do prowadzenia księgi.
2) Wykorzystanie programu komputerowego umożliwiającego natychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi.
3) Przechowywanie zapisanych danych do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący je przed zatarciem, zniekształceniem lub nadpisaniem albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Tyle teorii. Teraz warto przejść do porad praktycznych. Przecież po to czytacie ten artykuł?

Koniecznie trzeba drukować księgi rachunkowe?

Zgodnie z obowiazującym rozporządzeniem podatnik prowadząc księgę przy użyciu programu komputerowego zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc.

Jeśli wydruk ten jest zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, to nie musimy już wpisywać do papierowej wersji księgi podsumowania wynikającego z tego wydruku. Mieszkańcom Zabrza polecamy nowoczesne biuro rachunkowe z Zabrza , jeśli  natomiast jesteś z Łodzi to możesz a nawet powinieneś sprawdzić księgowych w Łodzi. Oba wymienione podmioty doskonale znają się na elektronicznym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Praktyka prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Należy pamiętać przy okazji i o tym, że w przypadku gdy program komputerowy nie zapewnia wydrukowania księgi według tego wzoru, należy prowadzić dodatkowo księgę w wersji papierowej. Trochę to skomplikowane ale nie pozbawione zupełnie sensu. Warto więc raz jeszcze zastnowić się nad pomocą fachowców. To tanie i dobre rozwiązanie.

Tak czy inaczej po zakończeniu miesiąca jesteśmy zobowiązani sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc. Należy również sumy miesięczne wynikające z niego wpisać do odpowiednich kolumn zaprowadzonej księgi. I nie pomylić się przy tym.

Podsumowanie czyli oczywista oczywistość.

Podsumowując jeżeli księga podatkowa prowadzona komputerowo jest zgodna z rozporządzeniem czyli zapewnia sporządzenie wydruku zgodnego z jej wzorem i jednocześnie program, którego używamy , posiada określoną na piśmie szczegółową instrukcję obsługi, to nie występuje obowiązek prowadzenia księgi podatkowej w formie papierowej. To ważna kwestia. Dzięki temu oszczędzamy miejsce na wydruki i … lasy.

 

Artykuł napisany przez naszą  zaufaną księgową z Katowic