Kraków rynekRenty reguluje w Polsce ustawa powołana do życia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W szczegółowy sposób określa kto może starać się o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem ubiegania się o rentę oprócz stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy, jest także przedłożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie ZUS. Tak więc nie jest to wcale prosta droga. Trzeba też zaznaczyć tutaj, że z roku na rok zmniejsza się liczba rencistów. W czerwcu 2013 roku, było zaledwie 1,075 mln osób. Aby móc przystąpić do złożenia wspomnianego wcześniej wniosku, należy spełnić określone kryteria.

Przede wszystkim należy udowodnić, że nie jest się wstanie podjąć wykonywania żadnej pracy ze względów zdrowotnych. Ważny jest tutaj moment powstania niezdolności do pracy. Musi on powstać w czasie trwania pracy lub w okresie nie przekraczającym 18 miesięcy od momentu zaprzestania wykonywania działalności zawodowej. Dodatkowo musimy posiadać odpowiedni i udokumentowany staż pracy który jest odmienny dla kobiet i dla mężczyzn i wynosi odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. Pewna sumienna pracownica biura rachunkowego mająca 45 lat, rozpoznawana przez wszystkich jako księgowa Jastrzębie Zdrój, również starała się uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jednak należy wiedzieć, że decyzję stwierdzającą niezdolność do pracy wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota renty jaka może otrzymać rencista oscyluje w granicach 1540 zł brutto. A w ciągu roku na ten cel ZUS wydaje około 17 mln złotych. Warto pamiętać, że w przypadku niesatysfakcjonującej nas decyzji istnieje możliwość odwołania się od orzeczenia w ciągu 14 dni. W tym celu została powołana komisja lekarska ZUS.