Kraków rynekŚrodki wypłacane przez ZUS o lat budzą w Polsce kontrowersje i rozgrzewają atmosferę debat. Tym bardziej warto rozprawić się z mitami i  zobaczyć jak to  jest z nimi na prawdę i kto może ubiegć się o świadczenie?

Renty, bo nimi się w niniejszym wpisie zajmiemy reguluje w Polsce ustawa powołana do życia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W szczegółowy sposób określa kto może starać się o świadczenie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Warunkiem ubiegania się o rentę oprócz stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy, jest także uprzednie przedłożenie odpowiedniego wniosku w siedzibie ZUS. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Warto zgromadzić kompletną dokumentację medyczną. Z tym chyba nie jest najlepiej  gdyż z roku na rok zmniejsza się liczba rencistów. W czerwcu 2013 roku, było to zaledwie 1,075 mln osób. Jakie są tego powody? Czy kończy się definitywnie okres maskowania bezrobocia środkami od narodowego ubezpieczyciela? A może świadczenia są na tyle mało atrakcyjne że korzystają z nich przynajmniej w większości tylko te osoby, które muszą? Odpowiedzi na te pytania to bez wątpienia praca dla ekonomistów czy socjologów. My skupmy się na sprawdzonych informacjech.

Jak uzyskać rentę?

Aby móc przystąpić do złożenia wspomnianego wcześniej wniosku, należy spełnić określone kryteria. Przede wszystkim należy udowodnić, że nie jest się wstanie podjąć wykonywania żadnej pracy z szeroko rozumianych względów zdrowotnych. Ważny jest tutaj moment powstania niezdolności do pracy. Z punktu widzenia ZUS musi on powstać w czasie trwania pracy lub w okresie nie przekraczającym 18 miesięcy od momentu zaprzestania wykonywania działalności zawodowej. Dodatkowo musimy posiadać odpowiedni i udokumentowany staż pracy który jest odmienny dla kobiet i dla mężczyzn i wynosi odpowiednio 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.

Dla przykładu: pracownica biura rachunkowego mająca 45 lat, pracująca jako księgowa Jastrzębie Zdrój, również starała się uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warto tutaj zaznaczyć, że decyzję stwierdzającą niezdolność do pracy wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W omawany przypadku podjął on korzystną dla księgowej decyzję. Przejdźmy zatem do konkretów. Kwota renty jaka może otrzymać rencista oscyluje w 201 roku w granicach 1540 zł brutto. A w ciągu roku na ten cel ZUS wydaje aż około 17 mln złotych.

Na koniec należy również pamiętać i o tym, że w przypadku niesatysfakcjonującej decyzji istnieje możliwość odwołania się od wydanego orzeczenia w ciągu 14 dni kalendrzowych. W tym celu zostanie powołana komisja lekarska ZUS do ponownego zbadania sprawy i wydania ostatecznej decyzji.