Każdego roku resort finansów przy udziale organów kontroli skarbowej precyzuje listę rodzajów działalności w których występuje największe ryzyko oszustw podatkowych oraz błędów w księgowaniu. Na tej podstawie, opierając się na kontrolach z lat ubiegłych i stwierdzonych  nieprawidłowościach, określane są wytyczne którymi inspektorzy skarbowi powinni się kierować w 2016 roku. Wiedzę tę powinna przyswoić również księgowa Katowice ponieważ ta sytuacja może dotyczyć jej klientów.

Pamiętaj również, by mieć uregulowane wszystkie rozliczenia w terminie.

Na Wstępie dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów pod tytułem „Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.„ możemy przeczytać że:

  • Przedmiotowy dokument zawiera główne założenia projektu Krajowego Planu Działań́ (dalej KPD) na 2016 r., który – wspierając proces zarzadzania ryzykiem zewnętrznym – wyznacza kierunki działań́ Administracji Podatkowej na dany rok, wskazując szczególnie newralgiczne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń́ dla budżetu państwa zjawiska oraz obszary i podobszary, na których organy podatkowe w danym roku szczególnie powinny ogniskować́ swoją uwagę̨.

Oto branże które w 2016 roku znajda się w kręgu zainteresowań kontroli skarbowych:

  • usługi finansowe,
  • usługi ubezpieczeniowe,
  • doradztwo podatkowe i
  • doradztwo prawne.

Dodatkowo opierając się na dotychczasowych doświadczeniach Inspektorzy zdecydowanie więcej kontroli przeprowadzą w takich obszarach biznesu jak:

  • branża motoryzacyjna (sprawdzanie używanych aut i oszustwa VAT przy sprzedaży nowych),
  • e-handel, zwłaszcza dotyczący elektroniki,
  • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
  • handel hurtowy produktami spożywczymi i tytoniem,
  • obrót nieruchomości,

Zachęcamy do zapoznania się głównymi założeniami projektu – Krajowy Plan Działań́ Administracji Podatkowej 2016. dostępnego się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. A jeśli masz jakikolwiek problem warto skorzystać z usług księgowej z Łodzi