Polski Księgowy

Porady, pomoce dla księgowych

Month

Czerwiec 2016

Kto może ubiegać się o rentę?

Renty reguluje w Polsce ustawa powołana do życia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W szczegółowy sposób określa kto może starać się o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem ubiegania się o rentę oprócz stwierdzenia… Continue Reading →

© 2019 Polski Księgowy

Theme by Anders NorenUp ↑